Eddha Feکلات آهن محلول در آب

تفاوت تاثیرات سولفات آهن با کلات آهن در کشاورزی

در کل طی تحقیقات به عمل آمده فرق بین سولفات آهن همراه اسید سولفوریک با کلات آهن نشان میدهد از لحاظ عملکرد سولفات آهن همراه اسیدسولفوریک همان اثر کلات آهن را دارد. اما نکات بیشتری که از تفاوت کاربرد سولفات آهن همرا اسید سولفوریک با کلات آهن بدانید. کاربرد سولفات ادامه مطلب…

Eddha Feکلات آهن محلول در آب

۴۰ نکته اختصاصی در مورد کود آهن

چهل نکته اختصاصی در مورد کود آهن!   میزان مناسب کود آهن در اکثر محصولات حدود تا ۱۰۰PPM  درماده خشک است. آهن چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین بعد از اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم با میزان ۵/۶ در صد می باشد و متوسط مقدار آن در خاک ۳/۸ در صد تخمین ادامه مطلب…

فرق کود کلاته با معمولی

تفاوت بین فرمول کود آهن EDDHA و EDDHSA

زردی و کلروز برگ های  در اثر کمبود آهن بوجود می آید و کمبود اهن در اثر بالا بودن pH خاک ، مقدار زیاد بی کربنات و تنش های غیر زنده ایجاد می گردد.آهن در خاک های قلیایی و آهکی به شکل غیر قابل جذب توسط ریشه گیاه تبدیل می شود و برای جلوگیری از رسوب آهن در م…

فرق کودهای معمولی با کودهای کلاته در چیست؟

اکثر کشاورزان نمی دانند کلات چیست و فرق کودهای کلاته با کودهای معمولی در کجاست و کودهای کلاته چه محاسنی دارند! 
کلمه کلات (chalate) از واژه یونانی chele مشتق شده و مترادف با واژه Claw بمعنای چنگ زدن و نگهداشتن چیزی توسط چنگال است. کلات سازی زمانی صورت…

زمان و نحوه چالکود کردن!

 
زمان و نحوه چالکود ها
در اوایل پاییز بعد از به خواب رفتن درخت و یا دو ماه قبل از بیدار شدن درخت در زمستان
روش چالکود به اندازه سایه انداز درخت به شکل دایره اطراف درخت را به عمق۲۰ الی ۵۰ سانتیمتر کنده سپس مقدار کود مورد نظر را با کود حیوانی پوسیده ب…