روش پوساندن کود حیوانی گاوی و یا گوسفندی تازه

در مرحله اول باید بدانیم کودها از لحاظ غنی بود عناصر به ترتیب مرغی،گوسفندی و گاوی میباشند که و میزان آمونیاک و ازت آنها در کودهای تازه فراوان میباشد که در نتیجه استفاده مسقیم و اضافی موجب مسمومیت و با اصطلاح سوختن گیاه میگردد.
نکته مهم اینکه به علت جلوگیری از سرایت آفات و لاور حشرات به خاک باغ و محل کشت این روش را باید دور از محل کشت و باغ انجام دهید.
یک تن کود حیوانی را قبلا کاملا بوسیله سمپاش آب پاشی نموده تا کاملا مرطوب گردد. دقت نمایید که خیس نگردد یعنی هنگامی که کود را در مشت میفشارید آب خارج نشود. بعد از دو روز گوگرد را کاملا مخلوط کود حیوانی میکنید.
به ازای هر یک تن کود حیوانی گاوی و گوسفندی ۳۰ کیلو گوگرد بنتونیت دار ۹۰ درصدی و یا ۵۰ کیلو گوگرد پودری(میکرونیزه ) کاملا مخلوط میگردد .

گوگرد مصرفی به ازای وزن کود حیوانی تازه

گوگرد بنتونیت دار ۹۰ درصد

گوگرد پودری ۹۰ درصد

برای یک تن(۱۰۰۰ کیلو) کود

۳۰ کیلو

۵۰ کیلو

برای ۵۰۰ کیلو کود

۱۵ کیلو

۲۵ کیلو

برای ۲۵۰ کیلو کود

۵/۷ کیلو

۵/۱۲ کیلو

برای ۱۰۰ کیلو کود

۳ کیلو

۵ کیلو

 
بعد از مخلوط نمودن کامل کود و گوگرد در یک چاله ریخته روی آن را به اندازه ۵ سانت خاک نرم و یا شن بریزید و یا اینکه روی کود با پلاستیک بپوشانید . بعد از مدت یکماه کود را دوباره زیر رو نمایید اگر متوجه شدید رطوبت کود کم شده آن را بوسیله سمپاش آبپاشی کنید و سپس روی کود را بپوشانید و بعد از ۳ ماه دیگر آماده مصرف خاک میباشد.
چگونگی فرآیند تجزیه و پوسیده کود حیوانی
برخی از باکتریها بنام بیو سولفور که در کودهای حیوانی موجود است گوگرد را تجزیه میکند و طی این تجزیه گاز هیدورژن و اسید سولفوریک خارج میگردد و آفاتها و لارو حشرات را ازبین میبرد و اسید سولفوریک باعث کم شدن پی هاش و ایی سی کود میگردد و شوری کود را از بین میبرد.رطوبت موجود نیز آمونیاک و ازت غیر قابل جذب را آزاد میکند.
میزان چالکود کود حیوانی گاوی و گوسفندی پوسیده به ازای هر درخت ۳ ساله نیم کیلو و ۵ ساله ۷۵۰ گرم ۸ ساله به بعد یک کیلو میباشد.
مطالب مرتبط:
 روش پوساندن کود حیوانی تازه مرغی و پرندگان:
 
چرا باید کودهای حیوانی(گاوی،گوسفندی، مرغی) را بپوسانیم؟