SOXULCANLAR

کرم خاکی ورمی کمپوست و انواع آنها

  کرم خاکی کرم‌های خاکی جانورانی هستند که دارای بدنی نرم می باشند. بدن آن‌ها به بند هایی تقسیم شده است. آن‌ها استخوان ندارند و معمولاً دراز و پوستی هستند. کرم‌ها از گوناگونی زیادی برخوردارند. آن‌ها در زمین می خزند. کرم‌های خاکی در هر جایی یافت می‌شوند و طول آن‌ها ادامه مطلب…

زئولیت چیست؟کاربرد آن در اصلاح خاک کشاورزی

Cilinoptilolit ژئولیت این محصول مواد داخل کودهای و خاکهای  PHآتشفشانی را تنظیم میکند .موقع کودهی و حاضرکردن خاک ژئولیت طبیعی با واکنش ایونی بالا و خاصیت نگهدارندگی آب, خاک را برای کشاورزی حاضر می کند. مخصوصا خاکهایی که از رس فقیرند آنها را مهیای کشاورزی می کند وبه قدرت جذب ادامه مطلب…

خاک هوموسی

چطور خاک حاصلخیزی داشته باشیم!

حاصلخیزی خاک خاک به عنوان بستر پرورش گیاه مهم ترین عاملی است که باید قبل از هر چیز به آن توجه شود. برای داشتن یک باغچه ایده آل اولین موردی که در نظر قرار می گیرد ترکیب بافت خاک است. بافت خاک بهترین خاک خاکی است که دارای ترکیب مناسبی ادامه مطلب…

کود اسید هیومیک چیست؟

اسید هیومیک چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ زمانی بود که تصور می رفت هر موجود زنده ای پس از مرگ بطور کامل به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه شده، به طبیعت باز می گردد. گرچه این مطلب تا حدود زیادی درست است، اما از چند دهه قبل دانشمندان متوجه شدند ادامه مطلب…

نمونه خاک آزمایشی

اهمیت آزمون خاک

ضرورت انجام آزمایش خاک قبل از کاشت
آزمون خاک اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)، شوری، اسیدیته، بافت خاک، درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ، وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می…