کاربرد سولفات روی در کشاورزی و باغداری

سولفات روی (به انگلیسی: Zinc sulfate) (ZnSO4) یک نوع ترکیب معدنی است. سولفات روی (زینک سولفات) جامدی بلورین و بی رنگ است. این نمک به صورت بلورهای یک، شش و هفت آبه و یا نمک بدون آب وجود دارد. در میان اشکال مختلف سولفات روی هفت آبه (ZnSO4 .7H2O) دارای ادامه مطلب…

کاربرد سولفات آهن در کشاورزی و باغداری

سولفات آهن(III) Fe۲(SO۴)۳ (به انگلیسی: Iron(III) sulfate) با فرمول شیمیایی Fe۲(SO۴)۳ که به فارسی زاج زرد یا زاج شتردندان و در منابع کهن قلقطار یا زاج رومی خوانده می‌شود، ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۸۲۶ است. که جرم مولی آن ۳۹۹.۸۸ g/mol (anhydrous)489.96 g/mol (pentahydrate) 562.00 g/mol (enneahydrate) می‌باشد. شکل ادامه مطلب…

تفاوت خشکیدگی حاشیه برگ در مورد کمبود پتاسیم و شوری

در حالت کمبود پتاسیم ابتدا نوک و بتدریج حاشیه برگ سوخته و برنگ قهوه ای تا سیاه در می آید. کمبود پتاسیم در باغات از اوایل تیرماه به بعد ظاهر میشود.ولی در مورد شوری حاشیه برگ به رنگ سبز کمرنگ در آمده و خشک میشود. حاشیه خشک شده تا اندازه ای مواج شده و عقب…

راه های غلبه بر شوری خاک و آب در کشاورزی

خاکی که مقدار نمک آن به حدّی است که برای گیاه مضر باشد، خاک شور نامیده می‌شود و آبی که نمک آن به حدّیست که باعث افت محصول شود، آب شور گفته می‌شود. شوری خاک را می‌توان توسط آبیاری سنگین با آب شیرین کاهش داد. در خاک شور ریشه، گیاه به سختی می‌تواند آب مور…

نمونه خاک آزمایشی

اهمیت آزمون خاک

ضرورت انجام آزمایش خاک قبل از کاشت
آزمون خاک اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)، شوری، اسیدیته، بافت خاک، درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ، وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می…