بهترین زمان مصرف کود ازت یا (نیتروژن)

مصرف ازت یا نیتروژن در مراحل مختلف رشد
 
باغبانی :
مرحله اول: چالکود زمستانه.
مرحله دوم: فندقی شدن میوه‌ها.
مرحله سوم: زمان درشت شدن یا مغز گرفتن میوه.
مرحله چهارم: پس از برداشت میوه و قبل از خزان برگ‌ها (محلول‌پاشی پاییزه).
مرحله پنجم: شروع تورم جوانه‌ها .
گیاهان جالیزی :
همراه اولین آبیاری پس از کاشت، منشعب شدن ساقه، قبل از گلدهی ، بعد از تشکیل اولین میوه‌ها گیاهان صیفی.
همراه اولین آبیاری پس از کاشت، پس از تشکیل اولین میوه‌ها، پس از چین اول
گلخانه :
مرحله اول: ۴-۱ هفته پس از کاشت همراه آب آبیاری.
مرحله دوم: تکرار بر حسب نیاز گیاه .