راه های غلبه بر شوری خاک و آب در کشاورزی

خاکی که مقدار نمک آن به حدّی است که برای گیاه مضر باشد، خاک شور نامیده می‌شود و آبی که نمک آن به حدّیست که باعث افت محصول شود، آب شور گفته می‌شود. شوری خاک را می‌توان توسط آبیاری سنگین با آب شیرین کاهش داد. در خاک شور ریشه، گیاه به سختی می‌تواند آب مور…

آبیاری درختان باید بر چه اساسی باشد؟

برای اینکه بتوانیم به خوبی درختان را آبیاری کنیم باید بدونیم که آبیاری درختان به چه فاکتورهایی مربوط می شه برای اینکه درخت به مقدار مورد نیاز آبی که لازم داره برسه این مطلب رو حتما بخونید.آب و هوا و میزان آبیاری درختاناگر سال پیش رو خشک باشد رطوبتی که …

سمپاشی

اهمیت PH آب در سمپاشی

اهمیت پی اِچ آب در سمپاشی بیشتر کشاورزان در جستجوی روشهایی جهت کاهش دفعات سمپاشی با آفتکشها وحفظ سطح کنترل آفت در حد خوب می باشند. کاربرد غلط ونادرست آفتکشها میتواند موجب افزایش دفعات سمپاشی، استفاده بیشتر از سموم،کاهش عملکرد واز دست دادن زمان مطلوب مبارزه با آفت گردد. در ادامه مطلب…