آبیاری کوزه ای در گلدان-تامین رطوبت لازم گل با ساخت جزیره

آبیاری کوزه ای روشی کاملا ساده و ابتدایی برای گیاهان از زمان باستان رایج بوده و بیشتر در مناطق کویری که محدودیت آبرسانی برای باغبانی دارند انجام میشود این روش هنوز هم در برخی از مناطق کویری ایران رایج است شکل کوزه برای آبیاری کمی متفاوت است طوری که قسمت لوله ای درازتری دارد و این کوزه ها به مدت کمی در کوره ها حرارت میبیند.

این روش برای کسانی که نیمتوانند روزانه به طور مرتب به گلها آبرسانی کنند خیلی مناسب است مدت این روش آبیاری تا یکماه در فصل گرما نیاز آبی گیاه را تامین میکند و شما ماهانه کوزه آب را تا سر پر میکنید .در مطالب بعدی روش ساده برای آبیاری گلدانها به مدت های چند روز آموزش داده خواهد شد.

 

شما میتواند با این روش ساده با خرید یک کوزه بدون لعاب این کار را در باغچه و گلدانهای بزرگ انجام دهید.

نکته مهم دیگر اگر واقعا وقت و امکاناتی برای آبیاری معمولی ندارید از خاک مخلوط با پیت ماس و یا کوکوپیت استفاده کنید تا رطوبت زمان بیشتری در خاک باقی بماند در این فیلم از پوشال بروی سطح خاک استفاده میکند ولی شما هرگز از پوشال بعلت ایجاد برخی از قارچها استفاده نکنید بجای پوشال از شنهای کمی درشت به ابعاد تقریبی یک نخود استفاده کنید و سطح اطراف گیاه را تا ۱۰ سانت خالی نگه دارید.

در کلیب زیرطریقه آبیاری و تامین رطوبت نیاز گلدان را از زیر گلدانی آموزش میدهد

نکته:هرچه زیرگلدانی شما عمق بیشتری داشته باشد و از شن ریزها استفاده کنید رطوبت زمان بیشتری در زیر گلدان باقی خواهد ماند.